قانون تجارت مقالات حسابداری مقالات قوانین مقالات مدیریت

شرکت سهامی

شرکت سهامی:

 • ۱- از نظر اندازه، شرکت سهامی بزرگترین نوع سازمان تجاری است.

 • ۲- شخصیت حقوقی شرکت سهامی، مستقل از مالکان ان است.

 • ۳- این نوع شرکت، بسیاری از حقوق، تعهدات و امتیاز های یک شخص حقیقی را داراست.

 • ۴- شرکت سهامی می تواند با نام خود وام بگیرد، اقدام به خرید دارایی نماید. می تواند علیه یک شخص حقیقی یا حقوقی اقامه دعوی نماید یا اینکه علیه آن اقامه دعوی شود. می تواند با نام خود با سایر افراد حقیقی و حقوقی قرارداد منعقد کند.

 • ۵- یک شرکت سهامی می تواند مالک یک شرکت دیگر نیز باشد.

 • ۶- تاسیس شرکت سهامی از برخی جنبه ها پیچیده تر از سایر انواع شرکت های می باشد.

 • ۷- در یک شرکت سهامی، سهامداران و مدیران دو گروه مجزا هستند.

 • ۸- سهامداران اعضای هیات مدیره را انتخاب می کنند و این اعضا هم مسئول انتخاب مدیران هستند.

 • ۹- مدیران مسئولیت اداره و هدایت امور شرکت در جهت منافع سهامداران را بر عهده دارند.

 • ۱۰- سهامداران شرکت را کنترل می کنند.

 • ۱۱- جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت سهامی موجب می شود:

 • ۱۲- مالکیت به آسانی قابل انتقال باشد.

 • ۱۳- برای خرید و فروش سهام شرکت های سهامی بازار سازمان یافته ایی وجود دارد(سازمان بورس).

 • ۱۴- عمر شرکت محدود نیست.

 • ۱۵- مسئولیت محدود سهامداران در برابر تعهدات شرکت.

 • ۱۶- تعداد سهامداران شرکت سهامی می تواند زیاد باشد.

 • ۱۷- در شرکت های سهامی مالیات مضاعف پرداخت می شود/ مالیات شرکت / مالیات بر سود سهام (درایران سود سهام بصورت خالص در مجمع تعیین و تصویب می شود).

 • ۱۸- بدلیل امکان در تامین وجوه مورد نیاز از سهامداران، شرکت سهامی می تواند از فرصت های سرمایه گذاری زیادی برخوردار باشد.

 • ۱۹- بدلیل تعداد زیاد سهامداران، مالکیت شرکت می تواند به صورت پیوسته و بدون اینکه هیچ گونه تاثیری بر تداوم فعالیت شرکت داشته باشد، منتقل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *