مقالات مدیریت

تکنیک های حسابداری مدیریت

۱- روش ارزیابی متوازن

۲- بودجه انعطاف پذیر

۳- تجزیه و تحلیل هزینه ، حجم و سود

۴- مدل گرایش فکری یا درست به هنگام

۵- تئوری محدودیت ها
۶- شش سیگما
۷- مدیریت کیفیت فراگیر
۸- برنامه ریزی منابع شرکت
۹- هزینه یابی بر مبنای فعالیت
۱۰- هزینه یابی سفارش کار
۱۱- سیستم هزینه یابی مرحله ایی هزینه یابی کامل
۱۲- هزینه یابی متغیر
۱۳- هزینه یابی استاندارد
۱۴- مهندسی ارزش
۱۵- هزینه یابی کامل
۱۶- حسابداری مصرف منابع
۱۷- حسابداری ظرفیت پذیرش
۱۸- قیمت گذاری انتقالی
۱۹- تجزیه و تحلیل مزیت هزینه
۲۰- حسابداری هزینه جاری
۲۱- حسابداری مدیریت محیطی
۲۲- بودجه بندی سرمایه ای
۲۳- حسابداری مدیریت ریسک
۲۴- بهایابی برحسب هدف
۲۵- مدل سازی ریسک
۲۶- مدیریت فرآینده
۲۷- حسابداری منابع انسانی
۲۸- حاشیه سود
۲۹- هزینه یابی کیفیت
۳۰- مدیریت برمبنای ارزش
۳۱- ارزش افزوده اقتصادی
۳۲- هزینه یابی براساس واحد خروجی
۳۳- حسابداری هزینه تمام شده
۳۴- هزینه یابی خدماتی – عملیاتی
۳۵- هزینه یابی قرارداد
۳۶- هزینه یابی عملیات
۳۷- هزینه های یکسان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *